"Vessétek le a korábbi életmód szerint való régi embert, aki romlásba rohan a megtévesztő kívánságok miatt; újuljatok meg gondolkodástok szellemében, 24és öltsétek magatokra az új embert, aki Isten képére teremtetett, valóban igaz és szent emberként." (Ef 4,22-23)

2016. 02.16.  alphás közös megbeszélésen elhangzott javaslatok, kérdések, felszólalások, válaszok:

 
 • Merza Román: mint korábban hirdettem, idén ősszel lesz Alpha kurzus Szentendrén, a tavaszi, nyár eleji időszakot a kurzusra való felkészülésnek szenteljük. Attilával sokat beszélgettünk a hogyan továbbról. Vállalta, hogy ezt a felkészülési, megújulási, erő-gyűjtési időszakot ügyvivőként levezeti. Hiszem, hogy Attila erre jó választás, mert a szentendrei Alpha közösség megalakításában már részt vett. Egy ideje a kurzusok lebonyolításában nem tudott részt venni, de a napi élettől nem szakadt el. Kicsit "hátrábbról" rálátva a jelen helyzetre, véleméynem szerint nálam, nálunk jobban meg tudja határozni a felkészülés, szervezés megújult mikéntjét. Ezért február 9-én Attilát az iskolaévből még hátralévő 4 hónapra megbíztam az ügyvivői teendőkkel. Ezzel egyidőben az eddigi Alpha-bizottság lemondott. A vezetői teendőket továbbra is magam látom el.  
 • Előházi Attila: 
  • Két gondolatot engedjetek meg bevezetésképp. Egy Krisztus útján az egyház által elismertten előttünk járótól (szenttől) olvastam a gondolatot, ami véleményem szerint különösen érvényes személyenként, de közösségként is ránk. Azt írja ez a derék ember, hogy amikor Isten kegyelme nem hív minket különlegesen minket valamire, akkor tudjunk bizakodva a szeretet kis útján járva kötelességeink teljesítésében, szabad időnk körültekintő és minőségi eltöltésében, imádságban, és békét keresve megülni a hátsónkon. Amikor azonban lendít a kegyelem, új teret nyit előttünk, bátran gyűkrözzünk neki, futva járjuk a megnyílt utat. Most, hogy megtorpant bizonyos értelemben a közösség, tegyük ezt: mélyítsük el szeretet-kapcsolatunk elsősorban Istennel, a Szűzanyával, szentekkel, és angyalokkal, másrészt családunkkal, közösségünk minden tagjával, mindenkivel, akihez a gondviselés rendel. Másrészt gomboljuk újra kabátunk a nekünk adottak szerint, és kevesebbet tegyünk, de azt jobban, mindenben odafigyelve Isten mindenfelől ránk ható nevelő szeretetére. Ha így megújulunk lélekben és testben, bizakodva, és megerősödve vághatunk neki egy reményeink szerint Isten által megújított élettel, közösségi erővel a nekünk adott szolgálatnak a következő iskolai évben.
  • Második bevezető gondolatommal egy mindegyikünk életében újra és újra előálló mintára hívom fel figyelmetek. Amikor Isten nagyobb hitre/reményre/szeretetre támaszkodó életre hív meg minket, mint amivel korábban jártunk Krisztus követésében, az első tapasztalat egyfajta válság az életünkben. A korábbi megoldásaink, kérdéseinkre adott válaszaink, de még a kérdéseink is mintegy erejüket vesztik, és bizonytalanság, az új beköszöntének egy vákuuma lép be életünkben. Mint egy kamasz, középkorba, vagy éppen nyugdíjas korba lépő ember esetében. Aki ügyes, megkapja a kellő támogatást, és szeretetet, az nem esik ilyenkor kétségbe, nem erőlteti tovább a korábbi gyakorlatát, amiben már egyre fogyatkozóan tölti meg értelmét a kinőtt hite, nem viszi előre korábbi reménye, és a szeretet is kiveszőben van cselekvéséből, pihenéséből, sőt imaéletéből is. Ilyenkor a legbölcsebb, amit tehetünk, hogy bátran szembe nézünk a változással, kinyílunk a felénk jövő, minket megújítani akaró kegyelemmel és azt befogadva lassítunk tevékenységünkön és a megújulásra, megújításra megnyílva igyekszünk elgyászolni az elmúlót, megismerni az eljövőt, és szeretetben, irgalomban átformálni és átformálódni. Az időszak, amiben benne állunk mind az egyén, mind a közösség szintjén, egy ilyen megújulási, megújítási időszak. arra buzdítalak tehát titeket, és abban szeretném támogatni megbízott ügyintézőként mind a közösség tagjait, mind az egész közösséget, hogy 1. ne féljünk lassítani, elfogadni a változást 2. fogadjuk a ránk köszönő nehézségeket Istenbe vetett bizalommal a megújulást hozó kegyelem jeleiként 3. újítsuk meg, mélyítsük el szeretetben minden emberi kapcsolatunk, engesztelődjünk ki szívből egymással, Istennek, és önmagunkkal 4. ne sajnáljuk ebben az időszakban az időt arra, hogy megismerjük és elfogadjuk mind mélyebben és valóságosabban egymást 5. kevesebbet tegyünk, de azt jól: keressük az apró cselekvésekben az elfogadás, önérdek felülmúlás, az irgalom, az egyenrangúság, tisztaszívűség, szelídség, alázat, kereszt-hordozás, közös szolgálat nagyobb hit-remény-szeretet által való megélésének útjait. 5. figyeljünk oda jobban és igazabb módon önmagunkra, a másik emberre és mindenek előtt a Szentlélekre. 6. biztassuk egymást a megújulás nehézségei közepette, adjunk igaz támaszt a másik embernek, hogy Krisztusban mind érettebb korra juthasson.
  • Amint érezhetitek, a most általatok közvetlenül is megtapasztalt megújulási időszak tervezését, előkészítését már korábban elkezdtük. Ennek boldog tapasztalata, amivel biztatlak, és hívlak benneteket az egyéni és közösségi megújulásra, hogy a szükséges kegyelem működik és munkálkodik közöttünk. Meghív, átmozgat, és átalakít minket. Megismerteti velünk az utat, ami vár ránk, és végig is segít rajta. Amit megélünk ebben a négy hónapban, az elsősorban és alapvetően Isten kezdeményezése, meghívása, és műve. Okkal és alaposan bízhatunk abban, hogy ha most kicsiben megtanulunk együttműködni a kegyelemmel, hasonlóan sikerülni fog igent mondani Isten meghívására akkor is majd, ha külső misszióba, mások megtérésében való tevőlegesebb közreműködésre hív majd minket Isten. Ugyanakkor elétek tárjuk a sokak által már unásig ismert reményünket is, amikor itt is megerősítjük, hogy bízunk Istenben, támasztani fog közöttünk olyan hivatásokat, amelyek a közösség életének tovább hordozását segítik.
  • Eddig megvalósított gyakorlati intézekdésekről a következőket mondom el nektek örömmel és bizakodva. A bizottság, szolgálatát bevégezve lemondott. Helyette hatalmi központ nem jön létre. Megalakul egy - mondjuk úgy - szellemi műhely, amely (mint most is) havonta nyilvánosan előre meghirdetett időpontban összegyűlik. Ezekre az összejövetelekre vállalták, hogy lehetőségeik szerint eljönnek a korábban már felsorolt személyek. Ezek a műhelybeszélgetések, közös imádságos alkalmak azonban teljesen nyitottak lesznek a közösség minden tagja felé. Ezúton is hívunk, vegyél rajtuk részt. Döntési jogkört, vagy bármi címet sem ez az összejövetel, sem bármely tagunk nem kap. Román elnökként ezt az időszakot rám bízta, amit elfogadva két dolgot fogok kizárólag tenni ebben a négy hónapban, mint ügyintéző: igyekszem megszervezni minden erre nyitott testvérünk segítségével ezen alulról építkező megújulásunk kereteit, támogatva minden életre képes egyéni kezdményezést, születő javaslatot, irányt. Másrészt minden nekem adott erővel igyekszem ezt a megújulást megvédeni akármilyen akadályoztatással szemben. Ha terhessé válna szolgálatom, Román által bármikor megszüntethetjük azt. Mind egyenlő testvérek vagyunk és leszünk a megújulásban és ez így van jól. Aki nem hiszi, járjon utána.
  • Ezt a megújulási, megújítási időszakot MINI MEGÚJULÁS MISSZIÓ (3M) munkacímen neveztük el. Szilvi beszélni fog egy formálódó munkalapról, amit minden alpha-s testvérünk számára el fogunk juttatni. ebben ötleteket találtok rajta, hogyan induljatok neki a személyes és közösségi megújulás közel sem könnyű, de nagyon sokat ígérő folyamatának. Ne feljtsétek, az új beköszöntével való gyász, útkeresés, kiengesztelődés most kezdődött időszakát óriási hiba lenne úgy lefordítani a magad szintjén, hogy na, akkor most nem kell tenni semmit, majd szólnak, ha kezdődik az alpha. nem. nyomor lesz, nem alpha, ha Isten kegyelme felé nem kísérlünk meg egyénileg és közösségileg megnyílni.
 • Apáthy Laci:Köszönjük az eddigi munkáját a vezetőknek, szervezőknek, a sok emlékezetes programot.....Kérdésként merült fel, miért maradt el a tavaszi kurzus?
 • Merza Román: az utóbbi években naptári évenként 1 kurzust tartunk, ennek fő okai: a vendégek fogyatkozó száma, valamint György atya - látván az előadásai alkalmával a vendégek alacsonyabb számát - is ezt kérte. Az idei kurzus ősszel lesz. Bár a fő feladatok szervezőinek többsége ősszel még megfáradtak voltak, bíztunk benne, hogy tavaszig megerősödünk. Bár próbáltuk, utánpótlást nem találtunk. A tavaszi kurzushoz az alap feltételek (kezdési és SztLélek nap időpontok kitűzése, iskolai ebédlő és Szmonostor helyiség lefoglalása, kezdő alkalmak tanítására ALaci felkérése) megtörténtek, mégis a tavaszi kurzus teljes megszervezésére nem volt elég erőnk.
 • Dr. Hidas András: Én mondhatni csak élősködök az alphában, kiveszem azt a sok jót amit kapok, eljárok kisközibe, előadást tartok... Vezetői tapasztalatom a következő: A változás fáj! Viseljük türelemmel! Várjuk ki mi az irány, mi a kifutása a dolgoknak. Valamint, egy adott problémát felfedező, "látó" embernek bátran mondja munkája során, hogy: " Igazad van, jól látod a problémát, mostantól ennek te vagy a felelőse". Nagyon pozitív az alpha sokszínűsége, az elfogadó, befogadó hozzáállása.
 • Gergeny Ági: Nem tragédia ami történik velünk, ez egy lehetőség a megújulásra, csak úgy, mint egy családban. Nem baj, ha családias, kis létszámú alphát tartunk. A közösségbe rakjon is a tagság, ne csak élvezze annak előnyeit. Több közös imára van szükség.
 • Simon Judit: Csak Ági mondandójára reagálnék, egyébiránt egyetértek: a kisebb alpha kurzus, vagy más rendezvény nem feltétlenül jelent kisebb munka-szükségletet.
 • May Szilvia:  A hangsúlyok áthelyeződnek, itt az idő a nyitásra, nem lehet egy ideát gyártani, az önostorozás nem megoldás. Az alpha legyen nyitottabb, szülessenek új formák, érdekes, érdeklődésre hívó programok, amelyek nem csak a közösség tagjait, hanem külső embereket is részvételre sarkallnak. Ismerteti az Előházi Attilával közösen kidolgozott 3M munkalapot (lásd melléklet): a kevésben legyünk nyitottak és igényesek arra, hogy mind mélyebben megújítson, átformáljon minket a kegyelem. a munkalap elkészítése során feltaláltuk a spanyol viaszt, örömmel adjuk át nektek: a legapróbb kötelesség, tevékenység, pihenési, vagy véletlen esemény is hordozhatja a szeretet útjait, ha a teljességet keresve megnyílunk a kegyelemre, Isten megújító szeretetére. A leírtak ötletadók, támpontok, de kitűnően alkalmasok arra, hogy lendületet vegyünk, megértük, amire hív minket ez az időszak, és elmélyedjünk a Szentlélekkel való együttmunkálkodásra. Aki nem érti, hogy mi zajlik, kérdezzen meg valakit, aki már sejt bármit is, vagy csak egyszerűen kezdje el a munkalapon leírtakat jó szívvel megélni, valóságba tenni.
 • Medveczky Gábor: Hála és köszönet az alpháért. Váltani kéne a szervezőket akár évente. Szivesen segítek, ha a családi dolgaim ezt lehetővé teszik azon is túl, amit most teszek.
 • Szűk Csaba: A lelkiismeretről beszélt, arról, hogy már megtapasztalta közöttünk az erőt, ami által munkál bennünk és közöttünk a Lélek, és bízik benne, hogy most is működik, ezután is segít, vezet minket. Egy történetet mesélt végül, amiben megkérdi a tanítvány  a tanítóját: miben áll, hogy szeressek? mit tegyek érte? az válaszolt neki kis gondolkodás után: hogy a szeretet benned legyen, nem kell mást tenned, mint tanújának lenned a napkeltének. de akkor mire való a sok tanulás, erőfeszítés, és minden, ha mást se kell tennem, csak jelen lenni, amikor a nap felkel. - kontrázott értetlenkedve a tanítvány. a tanító erre így válaszolt: arra való mindez a tanulás, erőfeszítés, és minden, hogy ébren legyél, amikor eljön a napkelte pillanata.
 • Horváth Ria: Az alpha egy és örök! Köszönjük a mindenkori vezetésnek a szervezőknek a munkáját. Meg kéne találni a megfelelő embereket a megfelelő munkára, hiszen 480 végezték el a kurzust az évek során, erre vannak is elképzeléseim, ötleteim. Vegyünk részt városi rendezvényeken, programokon, pl. A Föld napja alkalmából. Tegyük a rendezvényeinket nyitottá, miért nincsenek ilyen alkalmak? Szervezzük meg a hajléktalanoknak a főzést, valamint a csobánkai Böjte Csaba féle árvaházzal is felvehetnénk a kapcsolatot.
 • Merza Román: köszönjük az ötleteket. HAndrást idézem: kérem dolgozd ki, szervezd meg :-) A programok kialakításánál majd körültekintően kell eljárnunk. Egyes rendezvényeink már most is nyitottak voltak. Akiket az alphás testvérek a rendezvényekre elhívnak, azokat a kurzusok egyikére is elhívhatnák.
 • Elsik Reni: az Imaszolgálat tagjaiként Bódi Józsival megkíséreltünk lehetőségeink szerint megérteni ennek az időszaknak a számunkra odaadott anyagokból az lényegét és elkészült egy imádság, amit szeretettel ajánlunk a testvéreknek imádkozásra. jó lenne, ha mind többünk számára, akár a kisközösségekben, akár a közös alkalmakon, de személyes imádságunkban is a napi gyakorlat részévé válna ennek az imádkozása. (ezután elimádkoztuk közösen a szétosztott imádságot.)
 • Merza Virág: Ria ötleteit nagyon jónak tartom. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy az elmúlt időszakban, voltak nyitott rendezvényeink, amikre lehetett vendégeket hívni. pl: Mátraverebély- Szentkút zarándoklat, őszi nyitó party az alpha házban AL - MGy vezetésével, Karácsonyi közös alpha, (valamint az áprilisi közös alpha is az lesz, jelezzük előre, részletek hamarosan )
 • E. A.: Ria ötelete és minden más hasonló kezdeményezés kapcsán mondom, hogy szedd, szedjétek össze mindazt, amit össze tudtok, imádkozzátok meg, gondoljátok át, és gyertek hozzám vele ebben az időszakban. Igyekezni fogunk minden támogatást megadni ahhoz, hogy kiderüljön valóban, hogy életszerű, megvalósítható-e az ötlet, és ha megvalósítható, hogyan, kivel, miből, és mi módon.
 • Dr. Hidas András: Nagyon jó, hogy Ria ezt említette, mert pl. ha a Föld napján részt vennénk, akkor röggtön tudnék egy előadással kapcsolódni ehhez a programhoz, Jó lenne, ha teret adnánk egy-egy elképzelés, ötlet vázolásával akár a neten keresztül, hogy mások is kapcsolódhassanak a megvalósításában.
 • Bódi Józsi: Jó, hogy imával kezdjük, kicsit haza beszélek. Kis Szent Teréz missziós akart lenni, de ez nem jött neki össze, mégis ő lett a missziók védőszentje. Hogyan lehetséges ez? Az ima segítségével, nagyon fontos az ima.
 • Merza Román: köszönöm mindenkinek a résztvételt. Kérem a testvéreket, hogy az itt hallottakat, a kapott anyagokat elmélkedjék át, beszélgessenek egymás között róla, ismertessék meg más testévreinkkel, és segítsük, hogy mind testvérünk szívében felhangozzon Isten meghívása a megújulásra. Zárjuk az alkalmat "Dicsőség az Atyának, ....."

Voltak testvérek, akik levélben küldtek javaslatokat, az alábbiakban azokból olvashattok, a levél mellékletében pedig megtaláljátok az anyagokat, amik segíthetnek a 3M megélésében.

 

Takács Gábor + Speck Judit:

 

JAVASLATOK
az Alpha megújulásához

Először is szembe kell nézni azzal, hogy az eddigi mértékű szervezés-vezetés hosszú távon  meghaladja bárkinek az erejét. Mindenkinek családja, munkája van, ahol helyt kell állni, ez is az Úristen akarata.

KÖSZÖNET MINDEN EDDIGI VEZETŐNEK!

Egyszerűsíteni kell az Alpha működését és külsődleges megnyilvánulásait.

EGYSZERŰSÉG : szervezetben* + szervezésben**

Másodszor:  észre kell venni, hogy valamilyen formában ez már most is jelen van. A több éves fejlődés eredménye, amelyet pontosítani és erősíteni kell. Vállaljuk ezt, és nem kell rémüldözni, hogy mi lesz az Alphával. Nem érdemes lamentálni, mi is ez a mi közösségünk, és Alpha-e még egyáltalán. Másra van szüksége a kezdőket összefogó szervezetnek, és másra a már úton lévőknek. Véleményünk szerint ez is Alpha, de már nem a tétova ismerkedőknek, hanem „haladóknak”, az úton lévőknek szól. Értelemszerűen mások az igények. Kb. 2 éve ugyanazok vagyunk, és kb. a törzslétszám is az, amely egy havi Alpha találkozón látszik.

Véleményünk szerint normális fejlődésen ment keresztül, és most itt van ez a közösség.

Szervezet*: főkoordinátor és koordinátorok= kiscsoport vezetők, konkrét eseményekhez kapcsolódóan közreműködők előre szervezetten konkrét feladatokat végeznek. Nem kell elnökség, stb.

Szervezés**: fél évre előre tervezni és meghatározni eseményeket (mint most) : havi egy csütörtök közös Alpha, és kiscsoportok a heti egy napokon. Szeptember elején ismertetés: havi vagy fél évi tematika, melyik csoport mikor, hol kinek vezetésével tart heti összejöveteleket. Tartalom: fő téma meghatározása a szezon kezdés előtt, egyeztetése a főkoordinátor és a csoportvezetők között. 

Havi egy nagy Alpha: nagyon jó most is

Kis csoportok: ez is jó, és a megőrzésük a legfontosabb feladat. Ehhez a kontúrokat kell határozottá tenni: a fél éves tematikát erősíteni/pontosítani és a formai keretek megtartása, György atya/Miklós atya-együtt gondolkodás.

Megvizsgálni: mely csoportokban hányan vannak, milyen téma, vezető stílus a vonzó, szükség esetén összevonni, szétválasztani

Egyéb közösségi események – bál, kirándulás – szervezése csak a szezon eleji (szeptember) tervezés alapján és szervező vállalása esetén. Ad hoc jellegű események mellőzése.

Más keresztény szervezettel együttműködés konkrét témában: főzés a Hajléktalan szállónak, főzőpárok 1-2 hónappal előre tervezik mit főznek, Karitásszal ruhaneműk Szállónak.


Hidas András:


Kedves Attila!
 
Reményeim szerint el tudok menni. Nekem kicsit furcsa és váratlan, hogy helyzet van, bármilyen, számomra ismeretlen értelemben is. Nem tudom, ezen segíthetek is bármit, mint hogy próbálom az alázat erejét növelni. Hiszen tele a világ a néma sikolyokkal, akik keresik az utat és akkor még nem szóltam azokról, aki még nem is tudnak az útról.
A közösségünk hatalmas ereje, amit nekem sikerült meglátni, megtapasztalni:
előítéletektől mentesség
befogadókészség
elfogadása, hogy mindenkinek más utat vezet a Teremtő (tudjuk, hogy szűk az ösvény, de nagyon különböző irányokból)
szeretet, szeretet....
Legfontosabbnak tartom az elfogadást és iránymutatást megítélés nélkül. 
Azt tudom, hogy számos éhes ember van arra, amit én itt megéltem.
 
András

Héger Tamás:

Kedves Testvérek!
Itt egy szép dicsőítés, amit elkezdtünk játszani, megtanulni a zenészekkel. Csaba javasolta, hogy tegyük föl a csevegőre, hogy hallgathassátok, ismerkedjetek vele, nagyon szép, imádságos!
https://www.youtube.com/watch?v=vmiMWfVwf_k
Szeretettel,
 Tamás

 

May Szilvia:

Nem mindenkinek ugyanaz a kérdése, aminthogy nekünk sem volt az 2 évesen és lesz 70 évesen.
A Speck Judit leveléből is olvasok ki hasonlót , - egy közösségnek is van életkora, ami változó igényt (kérdéseket) jelent.
Engem az írásodból az a rész szólított meg ezért, hogy lehetnének mikro kezdeményezések.
Ha jól értem, ez épp erről szól.
Figyelembe venni, hogy van egyfajta diverzitás is a nagy közösön belül- eltérő igényekkel és kérdésekkel.
És erre mozgósítani az embereket.
Mint pl a filmklub.:)
Vagy - véletlenül egyszerre olvassuk SimonJvel  R. Rohr könyvét, a Most-ot.  Milyen nagyszerű lehetőség, ha lenne még valaki, akár 1-2 ember, akit izgatnak a benne foglaltak- szívesen részt vennék akár csoportszerűen a feldolgozásában.

 

 

Stomfai 'Csakk' János:

Szia Attila ! 
 
Hivatkozással megbeszélésünkre összeszedem pontokba. 
 
1. ) 
 
Közösségi aktivitás és erős képességek szempontjából több féle ember van 
 
pl.
 
végrehajtó
kivitelező
szervező
látnok 
revizor
ötletgyáros 
feltaláló
főnök
alkalmazott 
 
stb. 
 
tehát szerintrem erről  érdemes erről beszélni hogy mindenki tisztán lássa a szerepeket, és senki ne veszítse el az aktivitását azért mert ebben a jelenlegi összeállításban nem mennek a dolgok abban a sebességben ahogy Ő szeretné, 
 
Pl . ha túlsúlyba kerülnek egy cégben az ötletgyárosok, van néhány revizor és nincs főnök,  no akkor
" csuktak -söpörtek " annak a cégnek.
 
2)
 
Javaslom irányelvként kialakítani a gyakorlatot, hogy az Alfát végzett tagokat integráljuk vissza a kiscsopikba, de a nagy Alfákra mindenképpen, és az Ő ismerettségi köreiket is vonjuk be az új keresésbe ! 
 
3) 
 
külön figyelmet kell atrra fordítani, hogy a nem értelmiségieket is be tudjuk integrálni, mert nem válhatonk elit értelmiségi klubbá !!! az Alfának nem ez szerintem a küldetése . 
( elérhetőségek megvannak ) 
 
 
4 ) 
 
Csoportok legyenek felelősek bizonyos funkciókért ( pl Virág csoport :   beszerzés )  ne csak személyek domináljanak !  ( bízunk benne hogy ott nem csak "revizorok"  vannak  ) 
Mert pl.  ha mondjuk a Virág csoport felelős a beszerzésekért , nem hiszem hogy csoporton belül el tudnánk nézni hogy mindig csak mondjuk Dóri vásárol be, és Iván szállít .
Ha meg igen, az a csoportvezető dolga , majd lerendezi .
 
5 )  
 
A hierarchiát fenn kelll tartani, de egy laposabb szervezetben ( ezt jól vázoltad !!! )
 
1 ügyvezető helyettessel ( Te-Laci ) 
 
5 csoportvezető ( vagy mittomén hány van ) 
 
csoporttagok  
 
6) 
 
Fenn kell tartani az évi 2 kurzust !  a folyamatosság irányábea kell haladni
"round a clock bombing"  rendszert kell kialakítani !!! 
 
ha a kurzus kicsi, akkor végig lehet néhány dolgot gondolni
hogy lehet energiahatékonyan szervezni . ( de ezt mahjd megolgja pl. a szervezőcsoport :-) csak nehogy  csak feltalálókból álljon :-)   ) 
 
 
Uff. én beszéltem ! :-) 

eddig a beszámolók. 

ha valaki esetleg ideáig legörgetett, az már a székely bácsi szerint is talán 'nem semmi'.

 

akkor nincs más hátra, mint előre. hajrá!

var

Események

H K Sze Cs P Szo V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30