Kedves Alfás testvér!

A Mini Megújulás és Misszió keretében minden közösségi találkozót, tanácskozást nyilvánossá teszünk. ugyanakkor érthetően nem képes, kész minden ilyen találkozóra eljönni minden egyébként érdeklődő. ezért minden ilyen találkozóról készítünk, és közzéteszünk erőnk szerint részletesebb terjedelmeben egy jegyzőkönyvet, ami az ott elhangzott minden a közösség érdekében hangosan elmondott lényeges és lejegyezhető gondolatot tartalmazza, és ezt szintén elétek tárjuk.

Így ajánljuk szeretetetekbe és imádságotokban a kisközösség felelősök múlt keddi találkozásának jegyzőkönyvét is. A nyers változatot H.Tamás készítette, E.attila pedig igyekezett a nagyobb bozontokat kifésülni, a ritkásabb részeket ügyesen (és egyszerűen) betakarni. A szeretet egyik lényegi megnyilvánulása, hogy meg szeretné ismerni a másikat és szeretné, ha az is megismerné őt.Bízunk benne, hogy egymás, a közösség megnyilvánulásainak megismerésére tett erőfeszítéseitek (mint például ennek a jegyzőkönyvnek az értő átolvasása), erőfeszítéseink (mint például ennek a jegyzőkönyvnek  a megírása) segítik a bennünk és közöttünk élő szeretet növekedését.


Mai mottónk: Legyetek tehát okosak, mint a kígyók, és egyszerűek, mint a galambok.

Mt 16, 16
Íme, úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Legyetek tehát okosak, mint a kígyók, és egyszerűek, mint a galambok.17De óvakodjatok az emberektől! Mert átadnak benneteket a törvényszékeknek, és zsinagógáikban megkorbácsolnak majd titeket.18Helytartókhoz és királyokhoz hurcolnak benneteket miattam, hogy tanúságot tegyetek előttük és a pogányok előtt. 19Amikor pedig átadnak titeket, ne aggódjatok előre, hogy hogyan vagy mit beszéljetek. Mert megadatik nektek abban az órában, hogy mit mondjatok. 20Hiszen nem ti vagytok, akik beszéltek, hanem Atyátok Lelke az, aki beszél általatok.

Gyülekezés
Éneklés
Imádság

Attila:
Nyilván nehezen tör utat a megújulás a szíveink felé. sokan nem értik, mit is jelenthet, mit kell tenniük. ez így természetes, ezen a fokozatos megismerésen, felismerésen, és megcselekvésen, közös útkeresésen át vezet utunk. egy hasonlat: olyan a közösségünk élete, így most a megújulása, mint a szerete akármelyik műve. vegyük példának a házasságot. amikor belekezdünk, van valami elképzelés róla, de igazából nem tudjuk milyen is lesz, milyen nehézségek és örömek várnak ránk. így voltam vele még az esküvő napján is, és azóta sokszor: huhh, most mi lett, és mit tegyünk? ahogy Istennel mégis megyünk előre, lépésről lépésre, mégis elkezd kibontakozni a szeretet útja. egyikünk valamiben előbbre jut, és segíti a többit. aki rányitja a szívét, értelmét, annak kibomlik, mi miért, hogyan, és mikor. Nem kell aggódnunk, hogy vmit kihagyunk: úgyis megmutatja magát. A kegyelem is ilyen: lohol a hátad mögött jó ideig, kopogtat egyszer, kétszer, sokszor, hogy helló, és csak sok próbálkozás, visszautasítás után hagy. Így vagyunk, leszünk a Mini Megújulás Misszió során mi magunk is. aki kész befogadni a kegyelmét, az részese lesz ajándékának.

m. Szilvi készített egy (szent)képet. Szedjük össze, akikhez el tudjuk jutattni (akik járnak); akikhez nem tudjuk, máshogyan juttatjuk el. a szétosztás elsődleges csatornája a kisközi. írjátok össze, ki tartozik kisközitekhez. s judy-t pedig kérjük, hogy aktualizálja az alfás névsort, és akik nincsenek kisközihez rendelve, azokat más módon, személyesen keresünk meg, így adva oda a matricát.

Kérjük meg az embereket, hogy tegyék ki ezt a matrica szentképet olyan helyre, ahol legalább naponta beleütközünk. minden találkozás Szent Ferenccel és a Szentlélek kismadarával lehetőség arra, hogy egy fohász, egy szándék meggyökerezzen bennünk. Bízzunk benne, hogy a SztFerencet átjáró lelkület mindket is átjár, és segít megnyílni Isten kegyelmére.

Bezezetésként engedjetek meg még két gondolatot.
1) 
A csüggedés mocsarának neveztük el a helyzetet, amiben a közösségünk most érzékeljük, hogy van. kétségkívül nem könnyű kiutat találni sem személyes, sem közösségi szinten. van, lesz nehézség bőven. ugyanakkor nem árt tudni, hogy egyben azt is jelzi ez a válság, hogy közösn utunkon már elég messzire eljutottunk. meglehetősen kevés önkéntes, nem anyagi haszonszerzésre épített közösség jut el ideáig. Ez egy kiváltság, kiváltságos a helyzetünk, mert komoly lehetőpságek rejlenek benne. Mint egy komoly házasság / barátság: nem akármilyen gyümölcsöket kap az, aki megmarad, kitart és megújul ezen az úton. a másik kiváltság, amiért ma is összejöttünk: ritka kincs, hogy az ember hetente összejöhet hozzá hasonló emberekkel Isten titkait keresni. egy másik helyi közösség vezetője panaszkodott mintegy épp vasárnap nekem, hogy miért mondom, hogy hetente gyűljenek össze, ha még havonta sem tudnak. nem akármilyen ajándékában részesülünk tehát Istennek, amikor azért erőfeszítünk, szolgálunk, hogy kisközösségeink hetente összejöjjenek. "Aki nagy célért lép sorompóba, nem árt, ha felgyűri az ingének úját."

2.
Találjuk meg, hogyan segíthetjük testvéreinket, hogy helyzetbe kerüljenek, és a 3M gyümölcsöző legyen az ő családjukban és a közösségükben is. A Mini Megújulás Misszió akkor válik meghatározóvá, ha a közösségi tagok meghatározó része befogadja a szívébe, és ott gyümölcsözővé válik. Pl egy házasság sem fog megújulni egy ember művétől: abból lesz egy szent, meg egy másik. Már ott is két ember kell; itt meg pláne. Az a felelősségünk, hogy az emberek ráismerjenek az első lelkesedés és aztán a semmibe érkezés után, hogy lassan fölvegyék a fonalat, és helyzetbe kerüljenek.

Bátorításként: amit most csinálunk, majd szépen kibontja magát. Ha akartok olvasni, a netre föltett anyag bőven elég. Most pár dolog még kisközivezetőknek:

A matrica (szent)képről:
-A képben az egyik legerősebb: a kisköziben elkezdeni arról beszélgetni, hogy ez fölfedeződjön, hogy mit jelent az egy szinten folyó kommunikáció. Ha elkezded felismerni, hogy milyen az, amikor így csinálod, és milyen az, amikor nem: ez nagyon gyümölcsöző lesz. Szt Ferenc lehajol testben és lélekben, egy szintre helyezkedik beszélgető társával, aki bár kicsi, benne a Szentlelket találja. Ferenc lehajol, a kismadár pedig felemeli a fejét. E nélkül nincs kommunikáció. Ezt kibontani magunk között egy egész félév is lehetne, hogy fölfedezzük, mit is mutat a kép erről.

-Kilépni a szerepeinkből: azaz a szerepeinknek a szeretet által nekünk adott lényegi tartalmát megragadni, a felesleges rárakódástól pedig megszabadulni. Pl a képen: csuhás. Ha szerzetes nem lép ki szerzetességének lényegtelen eleméből, akkor ott meghalt szolgálata. Akár a tanárokról is beszélhetünk: pl a mostani feszültség mögött is az lehet, hogy meg kellene újulni a tanárok hivatásának. Pl szülői szerep: ha nem lépsz ki annak a halott dolgaiból, akkor semmi nem fog átmenni a gyereknek, hanem adjál kaját, aztán odábbmegyek és utállak. Tehát: csak a lényegi, értékes részekre figyeljünk a szerepekből! Akkor nem fognak életünk adottságai (foglalkozásunk, vagyoni helyzetünk, elismertségünk) akadályozni abban, hogy a szeretet járja át minden pillanatát életünknek. Ahogy Szt Ferenc sem kellett, hogy levegye csuháját, vagy felmenjen egy magas ambóra. abban cselekedi a szeretet művét, ahol és ahogyan van.

Céljainkat a szeretet útjához, és alapcélunkhoz, Krisztushoz igazítsuk hozzá (ez van az irgalmas szamaritánusnál is). Ez pl hogyan tud megvalósulni a kisköziben? Mik lehetnek azok a célok, melyek elidegenednek: Ilyen lehet pl, hogy "legyen 15 vendég az alphán". Ha ebben megragadunk, akkor elveszítjük azt a helyet, ahol a szeretet teret nyerhet. Másik példa: "De hát ez hogy történhetett meg egy házasságban?" ehelyett: ez történik, és kész. Körbenézünk, megtesszük, amit lehet, ami teher marad, azt pedig szeretetben és bizakodva kíséreljük meg hordozni. megyünk tovább, nem akadunk le. Ilyen az a "Mi történik az alphában?" Amikor a remény elgyengül, akkor lesznek ezek problémák. (Ha nem jött el 15 ember, akkor nem...)

Rutin halott dolgaiból való kilépés: mikor akadályozhatja a szeretet útjaiban? Pl elképzelünk vmit, hogy hogyan lesz, és abban egy lényegtelen paraméter megváltozik: szétesel, vagy ráállsz a közös hullámhosszra? Példa: EA úttörőfotózkodásra elfelejtett fehér ingban menni. "És akkor most mi lesz?" - akadt ki a tanár. Mi lenne, hát odamegyek fotózkodni. Ha kell, büntessen meg, de hát a lényeg megvolt- EA nehezen került a fotóra, aminek ugyan sok értelme nem volt, de akkor fontosnak tűnt.
Azt tartsuk meg, ami jó a rutinból! Ami nem, azt engedjük el.

Belülről haladunk kifelé: az emberből kezdődik, és a legközelebbi kapcsolataiban folytatódik. Minden abból indul ki. "hogy a világban egyszer béke legyen, azt magamon kell elkezdenem. lélektől lélekig, a békesség így születik."

Kiengesztelődés: MG: elengedjük a haragot, testvérként tekintünk rá, ha kell, bocsánatot kérünk (ha kell, 70x7-szer). Belülről haladva: először Istennel engesztelődjünk ki. Pl EA-nak néhány saját tulajdonságát nehéz volt elfogadnia önmaga számára is. (ezért is vagyok megértő azokkal szemben, akik utálnak:) Tulképp Istennel hadakozott, aztán egyszer erre rájött (ami mondjuk nem segített, sőt...). És ezután jön a szomszéd ember, vagy a közösségi nehézségeink...

Keveset, de jól! Szinte az összesben az volt benne, hogy mindent csinálunk, amit csinálnunk kell (nem kell újat feltalálni). Mint pl Han Solo: A Millenium Falconra kellett volna pajzs. Nincs energia. Akkor vedd le a fegyverről! Jó! - Ami a lábunk elé kerül, azzal foglalkozzunk; a kismadarat sem kellett levadászni a földre, odaszállt magától.

---
Ezt a tartalmat a kisközösségi formában lehet felmutatni, máshogy nem is lehet. Az viszont hála Istennek van. Mj: esetleg egy nagyobb képet a falra az Alpha házban. A közös imát is lehetne közösségben mondani.

---------------
Mi a helyzet a közösségetekben, mi jó, mi rossz, milyen feladatok vannak, hogyan tudsz a 3M megszületésében dolgozni?

(m Ildikó elment, rosszul érzi magát.)

a Laci:
2006 óta van a csopi, 4-10 fő közti összejövetelek.
Vannak kategorikusan nem járó tagok (így döntöttek).
Vannak 3-4 hetente felbukkanó, kiszámíthatatlan tagok.
Fájó pont: pár ember komoly nézeteltérését eddig nem sikerült kiengesztelődésre, békülésre segíteni. ez fájdalom és élő seb.
Épp a múltkori kisközösségi alkalmon előkerült a 3M keretében kiadott munkalap ellenőrző listája és előjött, hogy segíteni kellene a kiengesztelődést. Ima volt az okos ötlet, kezdeményezés elnyeréséért.
Laci arra gondolt, hogy mielőtt belefognak, mindenki mondja el, ha van valami fájó pont.
Múlt kedden (lakógyűlésen) kb 2 tag volt jelen a kisköziből, értetlenkedés nem volt, alulról való építkezést meg tudták beszélni, aztán a talán leghétköznapibb pontról beszélgettek (egész jó lelki besz. lett belőle), és azóta a tanítás mellé a terv mindig 1-1 pont feldolgozása, hétköznapba építése.
Az EA által említett pontokból a fölösleges dolgok levetése, a kevesebbet de jól előkerült (a fő motívum, hogy az alapok legyenek rendben, nem a tempó meg a mennyiség); sok oldalról voltak már érintve ezek, csak talán nem ebben a formában.
Nehézség: nem nagyon járnak a közös csütörtökre, bár ez sem igaz, 3-4 azért jár, de többen kifejezetten nem jönnek oda (kezdetektől fogva kijelentette pár tag: nem érdekli őket). Laci már bele is törődött, nem erőlteti. Az érdeklődések szintjei nagyon különbözőek; valaki messziről jött és nagyon dolgozik, szépen fejlődik; más meg szivarklubnak tekinti, néha betoppan, elszív egy szivart, mondja ugyanazt, amit 5 éve.
Ildikóra és Gyurira bármikor lehet támaszkodni, akár helyettesítést is tudnak vállalni.
A 3M kommunikálása könnyebben ment, mint gondolta volna.

mGábor:
Idősek, betegek vannak, van 1-2, aki egyedül el sem tud jönni, Gábor 2-3 ember próbál autóval hozni; velük együtt 8+-2, max 11 fő (az elvi 19-ből). Vannak, akik egyáltalán nem tudnak eljönni, volt látogatás, kapcsolattartás. Akik nem járnak, azok sem akarnak kilépni: a születésnapi imakosarat megkapják, meg adnak is másoknak, ez egy kapcsolati pont.
Most volt egy hosszabb szünet az időjárás stb miatt: a karácsonyi közös alpha után februárban indult újra, 1 alkalom volt, holnap lesz új. A 3M-ről így még csak egyszer volt szó, de többen voltak a lakógyűlésen és a Szentléleknapon is.
Mit vár? P. Quadrupai anyagának első három része volt a múlt évtől, és tartani fog még egy darabot is.
Tehát elkezdődik a 3M, de Gábor nem vár tőle sokat; az imahátteret szeretnék tartani. Marika is nagyon beteg, a köv. kurzuson nem tud részt venni segítőként, nehezen mozog. Kevesen vannak, akik testileg, egészségileg is hadra foghatók; de reméli, hogy az imában helyt tudnak állni. A lelkesek több imacsoportban benne vannak.
EA: nagy tartalékok vannak az idősekben, a megújulást egészen halálunkig tudjuk folytatni (sőt utána is).
MG: Helyettes: K. Marika volt, de nem nagyon van helyettes, Angéla segített régebben az imakosár összegyűjtésében, de mostanában nem. Email is keveseknek van, 6-nak.
EA: Hátha kívülről még jön segítő.
MG: volt vki, aki aztán nem jött.
EA: imádkozzunk hivatásért, rossz az embernek egyedül, segítő nélkül!


mSzilvi:
-Az Edit-féle Szent Ignáci csoport összevonódott a nagyböjti lelkigyakorlattal. Ez elég mobil, kb 8 ember szokott lenni, mindig más, de mégis lehet folytatni a mély tartalmat, olyan a légkör.
-Judit csoportjában: sokan nem jönnek olyanok, akik energiahiányosak. A kuruzsig kb jó volt pár embernek, a kötöttebb közösségből elszaladtak. Szilvi fölvetette, hogy mi lenne, ha lenne egy sokkal kötetlenebb csoport, ami ezen emberek lehetőségeihez, teherbírásához, gondolkodásához közelít. Judit csoportjában viszont van egy másik erős tábor, aki igényli ezt a csoportformát. A passzív tábor nem fogja megfogalmazni a problémáját, nem kommunikál, inkább csak elmegy. Szilvi szerint talán-talán vissza lehet hozni őket a diferenciálással.

s.Juci:
Ő sokkal nyersebben fogalmazna: van egy konfliktusforrás a csoportban, ami szemlátomást leginkább Juditot zavarja - ez nagy tanulság, hogy ezekszerint Juditnak erősen tükörbe kell nézni.
A két tábor: vki szeretné, ha sok ima lenne, a másik meg ne legyen szabad ima, köttös se igazán, tanítás se nagyon, inkább csak beszélgetés, akolmeleg. Erről sok szó volt tegnap; mértéket az imában lehet tartani, de elhagyni nem szeretné, és nem is fogja; egymásra épülő tanítássorozatot szeretett volna, de reménytelen a változó összejövők miatt; személyes konfliktus is van, a hangerő pl probléma, és nincs megértés egymás közt. A többieket amúgy kevésbé zavarja, de azért elvárják a határozottságot Judittól.
EA ötlet: mi lenne, ha férfisegítőt keresnénk? ez nem ártana, keressünk ilyen hivatást is.
SJ: pont Dezső mondta, hogy egy vezető van, az ő szava dönt (ő az egyetlen rendszeres férfi).
EA: Stomfi? Virág, Dóri: nem adjuk!!!
SJ: szerinte Szilvi igazán alkalmas a csendességével együtt is a fény átadására. 
Szilvi: személy-konfliktusokba nem igazán folyna bele, nem is tudna hatékonyan.
EA: fontos szempont: ha van egy ember, akiben hivatás éledezik, akkor mi vagyunk az elsődleges felelősök, hogy teret adjunk neki!Hogy bontakozzon ki. Nem mondom, hogy betegedj meg vagy ess el és törd ki a bokád, de valahogy adjunk neki feladatot. Ez mindannyiunkra él! Lehet, hogy tobzódunk a hivatásokban, csak be vannak zárva vmi akolba.
AE: A hétfővel nehéz, hogy itt is ketten, ott is ketten; egyre kevesebben jönnek hétfőn, lehet, hogy néhányaknak másra lenne igény; Ági nem fogja tudni vinni, akkor Editre marad, de neki havonta 1 alkalom nem jó, meg kell oldani. A hétfői sztignáci alapú, de nem olyan mély, Bibliaalapú. Vagy Edit Judittal ketten csinálják, áttenni embereket oda, ahova igény van; [nem bírtam a tempót, Tamás]; a végén EA és Edit megbeszélik a konkrét ötleteket. A csoportban maradt Sós Judit, meg Ági volt csoportja, amiben tizenvhány fő lenne hivatalosan, de nem rendszeres elkötelezettséggel. Kérdés: a 3M kapcsán hogyan lehetne föléleszteni a vágyat, hogy tegyen azért, hogy legyen csoport? Ne szolgáltatásnak tekintsék. Pl amikor csak a 2 szolgáló jött össze, az egy kicsit rossz volt. Mit lehetne segíteni? Pl taxi...
EA: tegyük meg a kis magunkét, aztán meglátjuk. A végén maradjon itt minden érintett és egyeztetjük, hogyan fussunk neki az év hátra lévő részének.


gÁgi:
Az elmúlt év kicsit nehézkes volt, de talán szeretnének járni; a nagy alphákon mindig ott vannak, aktívak, szívesen tartanak előadást. Tényleg leginkább a taxi segítene: betegség, eső - csúszik a hegyen az út; jég esetén pláne; egyik tag beteg kisfia, munkaproblémák miatt nagyon nehéz; egy másik tag továbbképzés, vizsga miatt jelezte, hogy nem tud jönni; de ad hoc jellegű dolgokra szívesen vállalkozik. Szóval aktívak, de a hétfői alkalmakra nem annyira jöttek el. A múlt kurzusról jöttek, akik rendszeresek lettek, és ketten régebbi alphások (kurzusosok) jönnének, egyvalaki jönne rendszeresen, de az elmaradások, átülések miatt nehéz.
Ági most nem tudott aktív lenni, Edit sokat segített; Ági fog járni, de nem tudja garantálni: anyukáját fölköltöztetni, lakásfelújítás, munka stb - kiszámíthatatlan. Amikor tud, jön, de felelősséget át kéne adnia Editnek, hogy ne kelljen készülnie gyomorgörccsel (főleg a "semmire") 3-4 órát. Egy tag kérte, hogy fél héttől legyen; amióta átálltak, azóta nem jár ez a tag. Azért átálltak, a többieknek is tetszett, de csak 7-re értek ide. Laciékkal az áthallás (ima alatt ének) néhányakat zavar. Időket egyeztetni nehéz.


Tamás:
EA: Kép alapján kommunikációról beszélni; fog küldeni anyagot. Kongruensnek kell lenni: nem elég nézni, ott lenni: képben kell lenni. Egyszintű kommunikáció fiataloknál bejön.
HT: Zsófit kéne megkérni a 3M kommunikálására. Ő lelkes!

MG, HT: kéri Szilvitől a képet.
Virág: Józsiék jelezték, hogy messze lako, Lehetne az Alpha házban? Vagy jó vonal, hogy mindig máshol, házaknál - ifiknél nem lehetne ehhez visszatérni? Taxi.
Virág felajánlotta (Papi beleegyezésével), hogy náluk is lehet kisközi.
dDóri:
Még csak 2 alkalmat tartott, Húsvétig van perspektíva (addig helyettes); a létszám szempontjából nagyon jó a helyzet; hirtelen 15 + 5 hébe-hóba, abból 10 nagyon stabil, a legkisebb létszámú januárban van kb 6 ember. Jó dolog egyedül lenni a házban, már Csaba miatt is: nem kell kordában tartani a hangerőt mások miatt. Magunk miatt kell, de az egy másik dolog.
Karácsony óta van, aki nem tud jönni munka miatt, 2 ember legalább. Szeptember óta azért lett pár ember, akinek azóta tartósan nem fontos a kisközi.
A lakógyűlésen arányaiban sokan voltak a csoportból.

3M mennyire ment át? Papírok stb. Szerencsére szinte mindenki itt volt a lakőgyűlésen / csütörtökön. EA: attól még a csoport életébe be lehetne fűzni. Lehet, hogy a munkalap nem tetszik, de pl a kiengesztelődést kiragadva fölkapják a fejüket.
DD: Laci ötlete a problémák, konfliktusok felszínre hozásáról tetszett. Egyelőre még a maga feladatával próbál megküzdeni.
EA: legalább egyszerű módszerekkel kezdjék el a 3M-et.

!! A matricás képek a lehajtós szekrényben lesznek, a "széf" tetején, február 24-től.

DD: a létszám és a lelkesedés nagyrészt Virág lendületének köszönhető, Dóri reméli, hogy visszatér.

mkVirág:
pár kieg Dórihoz: a mi csoportunkban is van személyes konfliktus, de előrébb jutottunk, mert előre lebeszélték, hogy hány ének lesz, hányszor ismételve. ha ez nincs kimondva, ahhoz tartja magát, ha nem, akkor elúszik. De ez működik. 7-13 fő az átlaglétszám, nagyon aktív emberek, sok a hivatás a csoportban, akik teszik is a maguk helyén a feladatokat, és nagyon jól tudjuk erősíteni egymást. Nálunk is vannak SJ-típusú problémák? néhányan sok ima + dicsőítéspárti, néhány kevésbé; ez kezelhető, de konfliktus; Virág próbálja a dicsőítés felé tolni a csöndesebbeket is; Virág szorgalmazza, hogy ne adjuk ezt föl; fontosnak tartja, hogy ne legyen olyan csoport, ahol nincs dicsőítés.
SzLnapon kutatómunkát végzett: szóbahozta a 3M programot. A tapasztalatok szerint sokan el sem olvasták, "ja, hogy lett ilyen email küldve?"
GÁ: lehetne rendszeresen kiküldeni
Virág: páran a sok melléklet miatt nem nyitották meg. Szilvi munkalapjáról sokan nem is tudnak. Fontos lenne kisközin 1-1 pontot átbeszélni, akár HF-nak kiadni, vagy vmi formában. Már önmaga miatt is fontos lenne, ha csak 5-öt benyomna mindenki, abból felemelkedés lenne.
Virág ma kávézott egy kisközitagjával, aki 3,5 éve hordozott magában negatívumot Virág felé; és úgy váltak el, hogy kipipáltak egy pontot a 3M-ből, megtörtént a kiengesztelődés, előbbre jutottak. A kép mellé kellenek a kisközis impulzusok.
Többen kérdezétk, hogy kiengesztelődés? hiszen itt mindenki szereti egymást, nem? Nem. De hát miért?
Virág gondolkozik, hogy hogyan lehetne igazi kiengesztelődést elhozni. Hogyan lehetne valós, szívből jövő kiengesztelődést tenni, előmozdítani?

GÁ: neki volt gondolata, hogy 1) mindenkiben tudatosítani kell azt, hogy nem álmosollyal kell jönni az alphára. ne legyünk álszentek, vállalják föl azt, ami bennük a másik iránt van. Ez hazugság! Attól élő egy közösség, hogy az érzések kifejeződnek. Azt kell megtanulni leginkább, hogy az érzések kifejezése szeretetben történjen. Ez a nehéz, hogy ne ösztönösen ráugorjunk a másikra, összecsapni. Ezt kellene tudatosítani: ettől fog működni a szeretet, ha őszintén kifejezem azt, ami bennem van. Nem kell, hogy közös nevező legyen! A másik véleményének szereteben való elfogadása, a másik nem bántása a fontos. Az őszinteséget kellene nyomni.

elnök úr, Román:
kellemes helyzet, hogy nincs (vezetett:) kisközije. Azaz passz.

EA: Virág mondja el.
mkVirág beszámol a számokról: átlag 10 fő, nagyon jól összejött a csapat, szeretnek kisközibe járni. A közös csütörtökre nem szeretnek járni. Sokan nem szeretik a nagy dicsőítést, nekik az nem jön be. A keddi csapatban átlag 8-9 fő van, kis fogyatkozás, de ők elég masszívak, akár még betegen is jönnek.

EA: még kettő gondolat a végére: két félév egyházjogot tanult, amit utált, de azért volt pár haszna.
1) az egyházjog egyik alapelve a szubszidiaritás: ami feladatot lejjebb lehet tenni, akkor a felelőse tegye lejjebb.
2) csipke bokor vessző.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek! Most és mindörökké! Ámen.

Események

H K Sze Cs P Szo V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30