Kezdőlap

Alpha-kurzus Szentendrén

Nálunk Szentendrén 2007 óta van Alpha.

A Városmisszió kapcsán Váradi Jutka megálmodta és Blanckenstein György atya támogatta, így 2007 őszén a Szent András iskola ebédlőjében elkezdődött,

 

azóta rendületlenül félévről félévre újra megrendezésre kerülnek a kurzusok. Ha vége a kurzusnak, akkor sem maradunk magunkra,

mert számos kisközösségünkben tovább maradhatunk a megismert, megszeretett emberekkel, sőt újakat (régieket, a kurzust már régebben végzetteket) ismerhetünk meg , tovább beszélgethetünk Istenről és az Élet dolgairól, keresve önmagunkat, egymást és az Úristent, a Szeretet útját, megtapasztalva a közösség megtartó erejét, a nehézségekben való eligazodás és az ebből kivezető nehéz útra való rátalálás örömét.

A nagy közösség összetartozásának erősítésére, minden hónap 3. csütörtökén közös alkalmat tartunk, közös imával, énekléssel, tanítással beszélgetéssel Évente egyszer egy nagy közös összejövetelünk van az Aplhaházban, ahol kötetlenül lehetünk együtt, örülhetünk egymásnak és az Úristen kegyelmének.

Több saját szervezésű zarándoklatunk van, ezek "vezérhajója" a mára már hagyományossá vált minden hónap első szombatján (esetleg csütörtökjén vagy péntekjén) Nagyfaluba induló engesztelő zarándoklatunk. Ezen kívül egyéb saját és mások által szervezett zarándoklatokon is részt veszünk. Egyre gyarapodik a saját szervezésű lelki napjaink száma is.

Közösségünk egyre inkább baráti társaság is, ezért szaporodnak a nem kifejezetten lelki,  egyéb közösségi programok .

Nagy örömünkre megalakult a dicsőítő csapatunk is, akik sok szép pillanatot okoznak nekünk és reményünk szerint az Égieknek is.

Közösségünk hála Istennek igen nagyra duzzadt az elmúlt évek alatt,a kisközösségek vezetői évente kétszer összeülnek és megbeszélik a kisközösségek életét érintő kérdéseket, továbbá a közösség működését segítő szervező  vezetői testület  havonta tartja megbeszéléseit a közösséget érintő minden dologban.

A közösségi összetartozást és egymásra figyelést erősíti két szociális jellegű csoportunk: a szociális háló és az imaszolgálat .